ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນ

ຊອກຫາຄຳສັບ

  • ຄີເວີດ : -
  • ຂະໜາດໜ້າຈໍ : -
  • ຟັງຊັນ : -

ຊອກຫາເງື່ອນໄຂ

ຂະໜາດໜ້າຈໍ

ຟັງຊັນ

ຜົນການຊອກຫາ : 6 ຜະລິດຕະພັນ

U96 SERIES

55U9650VT

-Screen size : 55"
-Resolution : 3840 x 2160
-Active Motion & Resolution : AMR+400
-Speaker output : 8W + 8W
-HDMI : 3
-USB : 2
-Power Consuption : 150W
-Dimension ( WxHxD ) (mm) : 1235.8 x 61.7 x 711.2 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

49U9650VT

-Screen size : 49"
-Resolution : 3840 x 2160
-Active Motion & Resolution : AMR+400
-Speaker output : 8W + 8W
-HDMI : 3
-USB : 2
-Power Consuption : 120W
-Dimension ( WxHxD ) (mm) : 1098.3 x 61.8 x 634.8 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

U76 Series

55U7650VT

-Screen size : 55"
-Resolution : 3840x2160
-Active Motion & Resolution : AMR+200
-Speaker output : 8W + 8W
-HDMI : 3
-USB : 2
-Power Consuption : 150W
-Dimension ( WxHxD ) (mm) : 1246.2 x 95.1 x 725 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

49U7650VT

-Screen size : 49"
-Resolution : 3840x2160
-Active Motion & Resolution : AMR+200
-Speaker output : 8W + 8W
-HDMI : 3
-USB : 2
-Power Consuption : 120W
-Dimension ( WxHxD ) (mm) : 1107.4 x 95.4 x 645.0 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

43U7650VT

-Screen size : 43"
-Resolution : 3840x2160
-Active Motion & Resolution : AMR+200
-Speaker output : 8W + 8W
-HDMI : 3
-USB : 2
-Power Consuption : 120W
-Dimension ( WxHxD ) (mm) : 973.2 x 94.3 x 569 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

L56 SERIES

55L5650VT

・Screen size : 55"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W + 10W
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :150W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1250×743×97 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

49L5650VT

・Screen size : 49"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W + 10W
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :120W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1111×664×96 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

43L5650VT

・Screen size : 43"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :100W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 977×587×91 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

40L5650VT

・Screen size : 40"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :74W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 907×538×93 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

32L5650VT

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 2
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

L36 SERIES

55L3650

・Screen size : 55"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : -
・HDMI : 2
・USB : 2
・Power consumption(W) :150W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1250×743×97 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

49L3650

・Screen size : 49"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : -
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :120W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1111×664×96 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

43L3650

・Screen size : 43"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :100W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 977×587×91 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

40L3650

・Screen size : 40"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :74W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 907×538×93 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

32L3650

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

24L3650

・Screen size : 24"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 5W×2
・HDMI : 1
・USB : 1
・Power consumption(W) :45W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 553×335×70 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

L26 SERIES

32L2600

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

24L2600

・Screen size : 24"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 5W×2
・HDMI : 1
・USB : 1
・Power consumption(W) :45W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 553*335*70 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

L16 SERIES

43L1600

・Screen size : 43"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・Power consumption(W) :100W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 977×587×91 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

40L1600

・Screen size : 40"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・Power consumption(W) :74W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 907×538×93 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

32L1600

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

24L1600

・Screen size : 24"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 5W×2
・HDMI : 1
・USB : 1
・Power consumption(W) :45W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 553*335*70 *without stand ເບິ່ງລາຍລະອຽດ