L36 SERIES

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

ໂຕຊິບາເຊື່ອວ່າໂທລະພາບແມ່ນສູນກາງຂອງຊີວິດທ່ານ ແລະ ມັນກໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນແທ້ໆ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ໂຕຊິບາເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນໂລກດິຈິຕໍ ທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ, ໂທລະພາບຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນເລື່ອງຂອງຄຸນສົມບັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍເຊັ່ນກັນ “ແກ່ນແທ້ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ່ຄຸນນະພາບທາງດ້ານຮູບພາບ” ໄດ້ຖືກວາງຄອນເຊັບ ເພື່ອທີ່ຈະຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃຫ້ຮອງຮັບໃນທຸກລາຍລະອຽດໃນໂລກດິຈິຕໍ “MHL” ກໍສາມາດຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະພາບຂອງທ່ານ ໃຫ້ສະແດງເນື້ອໃນຈາກສະມາດໂຟນເທິງໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍງ່າຍດາຍ ແລະ ຍັງສາມາດສາກແບັດເຕີລີໂທລະສັບໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ບໍ່ວ່າໂທລະພາບຈະປ່ຽນໄປໃນບົດບາດໃດ ໂທລະພາບຈາກໂຕຊິບາກໍຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານຕະຫຼອດ ດ້ວຍການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ

*ໂທລະພາບລຸ້ນນີ້ຮອງຮັບສັນຍານດິຈິຕໍ

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຊີຣີ

55L3650

・Screen size : 55"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : -
・HDMI : 2
・USB : 2
・Power consumption(W) :150W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1250×743×97 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

49L3650

・Screen size : 49"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : -
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :120W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1111×664×96 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

43L3650

・Screen size : 43"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :100W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 977×587×91 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

40L3650

・Screen size : 40"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :74W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 907×538×93 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

32L3650

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

24L3650

・Screen size : 24"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 5W×2
・HDMI : 1
・USB : 1
・Power consumption(W) :45W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 553×335×70 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ