L56 SERIES

Quick and Easy

ສະມາທທີວີກາຍເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການເຂົ້າເຖິງໂລກແຫ່ງຄວາມບັນເທິງໃນຍຸກປະຈຸບັນ
ແຕ່ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ສະມາທທີວີຄືອີ່ຫຍັງ ? ສຳຫຼັບໂຕຊິບາ ສະມາທທີວີບໍ່ແມ່ນແຄ່ເລື່ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍສະເໝືອນໜຶ່ງອັດສະຣິຍະທີ່ເປັນມິດ ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະເຂົ້າເຖິງຄອນເທັນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ດັ່ງໃຈ ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂລກອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄຳວ່າ: ວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ ຈຶ່ງເປັນນິຍາມຂອງໂຕຊິບາສະມາທທີວີ ຊຶ່ງໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານສະເໝີ.

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຊີຣີ

55L5650VT

・Screen size : 55"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W + 10W
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :150W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1250×743×97 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

49L5650VT

・Screen size : 49"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W + 10W
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :120W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 1111×664×96 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

43L5650VT

・Screen size : 43"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :100W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 977×587×91 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

40L5650VT

・Screen size : 40"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 3
・USB : 2
・Power consumption(W) :74W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 907×538×93 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

32L5650VT

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 2
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ