ຊ່ວຍເຫຼືອ

  ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

Toshiba Thailand Co. Ltd.

ທີ່ຢູ່ : 201 Vibhavadee Rangsit Road, Chatujak, Bangkok 10900, Thailand
ຄໍເຊັນເຕີ : (66-2) 511-7999
ແຟັກ : (66-2) 513-0305
ຈົດໝາຍ : Webmaster@ttc.toshiba.co.th
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນຊອບແວໂອເພນຊອດ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Software Open Source ໃນສະບັບໂທລະພາບໂຕຊິບາ ກະລຸນາອີເມຂໄປທີ່ :

ບັນທຶກ :

● ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອີເມວ
● ກະລຸນາໃຊ້ພຽງແຕ່ພາສາອັງກິດຕິດຕໍ່ສື່ສານ
● ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະຫັດຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ມີແມ່ນ
● ກະລຸນາສອບຖາມຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງບັນຫາໂຈະການ OSS Software Open Source

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ