นโยบายความเป็นส่วนตัว

โตชิบา คอร์โปเรชั่น (“โตชิบา”) พันธกิจพื้นฐานและมาตรฐานของการดำเนินการ  คือการทำกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อคืนสู่สังคม เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและบรรลุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  โตชิบาจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมาจากการทำธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตามนโยบายพื้นฐาน  เราตระหนักเป็นอย่างดีว่าข้อมูลส่วนตัวเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของทุกท่านและสำคัญต่อโตชิบาด้วย ซึ่งนำไปต่อยอดมูลค่าได้

นโยบายพื้นฐาน

  1. โตชิบาให้ความสำคัญต่อกฎหมายที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โตชิบาได้สร้างโปรแกรมที่ใช้ปกป้องข้อมูลส่วนตัว (โปรแกรม) ซึ่งโตชิบาระมัดระวังการนำไปใช้และการเก็บรักษาอย่างเข้มงวด  ในขณะเดียวกันเราก็มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
  2. โตชิบาได้สร้างกรอบของการบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยการมอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละฝ่าย และมั่นใจได้ว่าพนักงานบริษัททุกคนตระหนักถึงโปรแกรมที่สำสัญนี้เป็นอย่างดีและปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัด
  3. โตชิบานำข้อมูลส่วนตัวมาใช้ภายใต้ขอบข่ายเพื่อต้องการที่จะสื่อสารกับลูกค้า  โตชิบาไม่นำข้อมูล่วนตัวที่้ได้รับจากลูกค้าไปเปิดเผยหรือให้กับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีเหตุผลอันสมควรที่ถูกกฎหมาย
  4. ขณะที่รักษาความถูกต้องแม่นยำและอัพเดตข้อมูลส่วนตัว  โตชิบามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถข้าถึงได้ หรือ รั่วไหล  สูญหาย หรือ สูญเสีย และ จะแก้ไขการจัดการปกป้องข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
  5. โตชิบาสนองตอบความต้องการของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวหรือการร้องขอจากลูกค้าในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวด้วยความจริงใจและปราศจากการรีรอ

คำอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของกูเกิล

กูเกิลได้ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เว็ปไซต์นี้  ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้งานเว็ปไซต์อย่างไร เราใช้ “anonymize.jp” ดังนั้นข้อมูลที่หลากหลายของคุณจะดำเนินขั้นตอนโดยอียูหรือสมาชิกอีซีซี สหภาพยุโรป ในรูปแบบย่อๆ ยกเว้นบางกรณี

กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการประเมินการใช้งานเว็ปไซต์ของคุณ  รวบรวมรายงานและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเว็ปไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการเว็ปไซต์  ความหลากหลายของข้อมูลของคุณถูกให้โดยบราวเซอร์ของคุณที่ผูกกับการวิเคราะห์ของกูเกิลซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ดูแลโดยกูเกิล  คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้การวิเคราะห์ของกูเกิลโดยเลือกการติดตั้งบราวเซอร์ของคุณอย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นของเว็ปไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถปกป้องข้อมูลของคุณและเอกสารต่างๆโดยดาวน์โหลดและติดตั้งบราวเซอร์ตามนี้ http//tools.google.com/dipage/gaoptout?hl=de