ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงของการใช้เว็ปไซต์นี้  คุณยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน  โปรดอย่าใช้เว็ปไซต์นี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในเว็ปไซต์นี้ประกอบด้วยการเชื่อมเพื่อการเข้าถึงเว็ปไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้ให้ “ตามที่” โดยไม่รับประกันว่าจะสามารถเร่งด่วนหรือบอกความนัย เราไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ หรือจะไม่เกิดไวรัส  ทำให้เสียชื่อเสียง น่ารังเกียจ หรือสิ่งอันตรายใดๆ คุณคาดได้ว่าต้นทุนทั้งหมดของการบริการที่จำเป็น  ซ่อม หรือทำให้ถูกต้อง

วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมกับเว็ปไซต์ไม่ได้ดูแลรักษาโดยเราและเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของมัน  การอ้างอิงที่เกี่ยวกับการเชื่อมเว็ปไซต์หรือสินค้าและบริการของบุคคลที่3จะไม่ได้รับการรับรองโดยเรา และคุณคาดแล้วว่าอาจเกิดความเสี่ยง

ภายใต้พฤติการณ์ใดๆซื่งไม่ได้เกิดจากตัวแทนของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบังเอิญ  พิเศษ การลงโทษ ที่สืบเนื่องมา หรือความเสียหายอื่นๆ (รวมถึงการหายไปของ กำไร  ยอดขาย หรือ ด้านเศรษฐศาสตร์ใดๆ) ละเมิดสัญญา หรือการที่ไม่สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์จากเว็ปไซต์นี้หรือสิงค์อื่นใด

เว็ปไซต์นี้สำหรับใช้เป็นการส่วนตัวของคุณและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ และคุณยินยอมที่จะใชไซต์นี้ตามกฎหมายเท่านั้น  คุณจะไม่คัดลอก ใช้  ตัดแต่ง เปลี่ยนรูปแบบ แจกจ่าย หรือละเมิดลิขสิทธ์ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ  การใช้งานซอฟแวร์จากไซต์นี้ถูกกำหนดภายใต้ข้อตกลงของผู้ถือลิขสิทธ์  เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้าในไซต์นี้เป็นเครื่องหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ และห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนำไปใช้โดยเด็ดขาด

คุณยินยอมที่จแก้ต่าง ป้องกัน และช่วยต่อต้านการเคลม  การสูญหาย  ความรับผิดชอบ ความเสียหายและค่าใช้จ่าย (รวมค่าทนายความ) อันเกิดจากการใช้งานไซต์นี้ของคุณ  ข้อตกลงของการใช้งานภายใต้ข้อกฎหมายของสิงคโปร์  เรามีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม  ลบ  หรือปรับแต่ข้อตกลงการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ตามโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้