Features for Picture Quality ຄຸນນະພາບຮູບພາບແມ່ນສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມບັນເທີງສູງສຸດໃນຫນ້າຈໍໂທລະພາບ

ESSENTIAL PQ TECHNOLOGY

ອັນໃດແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດ “ໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຕັມທີ່ໃນທຸກອາລົມ” ແລະ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຮູ້ສຶກຮ່ວມຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານເບິ່ງຈາກ TV

ນີ້ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍຂອງໂຕຊິບາ ໃນການມອບຄວາມບັນເທີງທາງໂທລະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດເວລາ

ມັນແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະບອກວ່າ “ເຮົາມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ” ແຕ່ຈາກການສໍາຫຼວດຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ເຮົາພົບວ່າພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ອົງປະກອບດຽວ,​ແຕ່ຄວາມສົມບູນແບບທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຕັມທີ່ ແລະ ອ່ອນໄຫວໃນທຸກອາລົມ ດັ່ງທີ່ຄວາມສົມບູນແບບຂອງຮູບແບບພາບແບບຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອາລົມແຫ່ງຄວາມງາມໄດ້

ເຮົາເອີ້ນຄວາມສົມບູນແບບນີ້ວ່າ “Essential PQ Technology”

ຄວາມສົມດຸນແຫ່ງຄວາມມີຊີວິດຊີວາ, ຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງ, ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສີ, ລວມທັງການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ, ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ລາຍລະອຽດ ເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນແກ່ນສານທີ່ຖືເປັນຮາກຖານສໍາລັບ “Essential PQ Technology” ເຕັກໂນໂລຊີ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມເຮົາ ແຕ່ເຮົາແມ່ນຜູ້ສ້າງເຕັກໂນໂລຊີ່ທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ

 

 

 

 

CEVO ENGINE

CEVO ENGINE

ເຄື່ອງມືຄຸນນະພາບສູງໃນການສ້າງພາບ ພາບທີ່ມີຊີວິດຊີວາກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ

ພາບທີ່ມີສີສັນມີສ່ວນສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຕັມໃນອາລົມ CEVO Engine ຈະວິເຄາະແລະປັບພາບ ໃຫ້ມີລາຍລະອຽດແລະຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊົມເນື້ອໃນທີ່ສົມຈິງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄວາມບັນເທີງຈາກການເບິ່ງເຫັນທີ່ເໝືອນຈິງ

(L36/L26/L16)

BrightOn Algorithm

BRIGHT ON

ໃຫ້ຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຢ່າງເໝາະສົມ ຂັ້ນຕອນໃນການປັບແຕ່ງຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງທີ່ສຸດຍອດ

TV ຈະສາມາດອ່ານຄ່າເພື່ອປັບຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງໄດ້ໃນລະດັບທີ່ກວ້າງຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຕາເວັນ ໄປຮອດລັກສະນະຂອງໝາກໄມ້, ທຸກສິ່ງຈະເບິ່ງສົມບູນແບບເມື່ອໄດຮັບຄວາມສະຫວ່າງ “ຢ່າງເໝາະສົມ”. ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບພາບທີ່ເໝືອນຈິງ

(L36/L26/L16)

Contrast Booster

CONTRAST BOOSTER

ການປຽບທຽບຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງພາບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາບສົມຈິງ

ເປັນການເນັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເລິກຂອງສີພາບຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສົມຈິງ

(L36/L26/L16)

 

 

 

AMR+

AMR+

ພາບທີ່ຊັດເຈນໃນຂະນະທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ເມື່ອທ່ານຮັບຊົມສາກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ ປົກກະຕິແລ້ວຮູບພາບມັກຈະມົວ ຫຼື ບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ຂັ້ນຕອນອັນຊັບຊ້ອນຂອງ AMR+ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມມົວ ເພື່ອຈັບພາບທຸກໄລຍະເວລາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດທຸກລາຍລະອຽດຂອງກິລາ ແລະ ສາກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ ແລະ ຊີວິດຊີວາ

(L36/L26/L16)

Picture Optimizer

PICTURE OPTIMIZER

ການຕັ້ງຄ່າພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຕາມເນື້ອໃນ

ໂຕຊິບາໄດ້ກຽມການຕັ້ງຄ່າພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄວ້ 5 ຮູບແບບ ເພື່ອມອບພາບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕາມເນື້ອໃນ ດ້ວຍການກົດປຸ່ມເທິງຣີໂໝດ

(L36/L26/L16)

Football Mode

FOOTBALL MODE

ການຕັ້ງຄ່າພາບທີ່ດີທີ່ສຸດເນື້ອໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ

ທ່ານສາມາດປ່ຽນເປັນ “Football Mode” ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມສົມຈິງຄືດັ່ງໄດ້ນັ່ງຊົມຢູ່ສະໜາມ

(L36/L26/L16)

Auto View

AUTO VIEW

ຮູບພາບຂອງພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທຸກເງື່ອນໄຂ

ເມື່ອທ່ານຮັບຊົມໂທລະພາບ ໂດຍມີ ຫຼື ບໍ່ມີແສງ ພາບທີ່ອອກມາຈະແຕກຕ່າງກັນ, ຟັງຊັ່ນນີ້ຈະອ່ານຄ່າ ແລະ ແກ້ໄຂລະດັບຄວາມແຈ້ງ ຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ແວດລ້ອມໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊົມພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ປວດຕາ

(L36)

ຊີຣີທີ່ໃຊ້ໄດ້