Contrast Booster Contrast Essence “See things as real”

Contrast Booster

CONTRAST BOOSTER

การเปรียบเทียบอย่างแม่นยำของภาพจะทำให้ภาพสมจริง

เป็นการเน้นและทำให้ความลึกของสีของภาพอยู่ในระดับสูงสุด เพื่อให้คุณรู้สึกถึงความเหมือนจริง

 

ซีรีส์ที่ใช้ได้

L37 SERIES

L37 SERIES
Essential PQ Technology

ดูรายละเอียด
L56 SERIES

L56 SERIES
Quick and Easy

ดูรายละเอียด
L36 SERIES

L36 SERIES
ยกระดับให้กับภาพ และ การเชื่อมต่อ

ดูรายละเอียด
L26 SERIES

L26 SERIES
ยกระดับความบันเทิงให้เป็นไปได้

ดูรายละเอียด
L16 SERIES

L16 SERIES
เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด